Uvod – Splošno o spolnih zlorabah

Radi bi posredovali nekaj pojasnil, kaj se je dogajalo do sedaj (po 19. 2. 2019 – od prve tiskovne konference Iniciative Dovolj.je), kje so ovire in nerazumevanja. Danes se ne bomo ukvarjali toliko s statistiko, ampak s konkretnimi primeri ter postopki, ki se skorajda ne premikajo nikamor.

V cerkvenih krogih in ekspertni skupini se pogosto govori o pedofiliji. Gre pravzaprav za minimaliziranje problema, saj gre za spolne zlorabe v Cerkvi nasploh.

V strokovni literaturi ter civilni zakonodaji je nasilje opredeljeno ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja.

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi.

Prav tako Smernice SŠK opredeljujejo spolno zlorabo kot vsako neverbalno, verbalno ali fizično dejanje, s katerim se z namenom spolne potešitve krši dostojanstvo in prekorači meje druge osebe katere koli starosti ali spola.

V dokumentu Vos estis lux mundi (Vi ste luč sveta) papeža Frančiška  (7. maja 2019) se nabor oseb razširi, ki so predmet kaznivega dejanja zoper  šesto Božjo zapoved (mladoletne osebe, ranljive osebe, otroška pornografija ter spolno nasilje in nadlegovanje kot posledico zlorabe oblasti – nasilje nad redovnicami ter primeri nadlegovanja polnoletnih bogoslovcev ali novincev).

Dokument govori zelo jasno o opustitvah in izogibanju kanoničnim preiskavam ter odgovornostih predstojnikov – tistih, ki so jim enaki  (škofov in redovnih predstojnikov).

Prvič so tudi postavljeni zelo jasni roki: najprej 30 dnevni roki o stanju preiskave ustreznemu dikasteriju, prav tako pa se mora preiskava zaključiti v 90 dneh oz. v času določenem v navodilu (ki ga da ustrezni dikasterij – ustanova Rimske kurije).

Na podlagi Letnega poročila za leto 2019 Katoliške Cerkve v Sloveniji izhaja:

Od 2009 (ustanovitev Ekspertne skupine) do 2013 ni bilo nobene prijave, 2014: 2 prijavi, 2015: 1 prijava, 2016: 0 ter v letu 2017: 2 in 2018: 2. Skupaj so prejeli torej 7 obravnavanih prijav. V letu 2019 po naših podatkih niso obravnavali nobene prijave, saj se žrtve ne obračajo na njih (so le poslali informacije, ki so jih dobili od Iniciative Dovolj.je).

Iniciativa je prejela 38 prijav zoper 22 različnih duhovnikov, škofov in redovnikov. Sedaj bomo predstavili nekaj najbolj ekstremnih primere.

V letu 2018 je bilo v Sloveniji 1022 duhovnikov, kar nakazuje, da je velika večina duhovnikov dobrih, vendar to ne opravičuje dejstva, da spolne zlorabe s strani duhovnikov in verskih sodelavcev niso velik problem.

Dokument v PDF formatu.

Uvod – Spolne zlorabe in trenutno stanje v Cerkvi

Papež Frančišek je na svoj 83. rojstni dan z odlokom odstranil papeško tajnost, ki je, glede spolnih zlorab s strani Bogu posvečenih oseb, obstajala vse do sedaj.

Prav tako je dovolil, da na cerkvenih sodiščih žrtve smejo zastopati laiki, in to brez poprejšnjega dovoljenja predstojnikov.

Papeška tajnost, ki jo je odpravil papež Frančišek, je povezana z zaupljivostjo v sodnem postopku spolnih zlorab s strani duhovnikov in drugih težkih prestopkov. Preučevali so jih tako Kongregacija za nauk vere v Vatikanu kot pristojni v krajevnih Cerkvah. Papeška tajnost je vse do sedaj za zagovornike žrtev spolnih zlorab predstavljala velikansko oviro, saj niso imeli dostopa do informacij.

Nadškof Charles Scicluna, največji izvedenec glede zlorab v Vatikanu, je za argentinski časnik La Nación izjavil, da je odprava papeške tajnosti velika sprememba z namenom prosojnosti v odgovoru Katoliške Cerkve na zlorabe. Gre za pomemben sad srečanja v Vatikanu, februarja lani, glede zlorab,  ki so načele podobo verodostojnosti Cerkve.

Ta vrh je pripravil papežev odlok »Vi ste luč sveta« (Vos estis lux mundi), ki ga je papež podpisal v mesecu maju 2019. Gre za dokument, ki, prvikrat v zgodovini, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, nalaga obveznost, da naznanijo ne le spolno zlorabo, ampak tudi pritiske in prikrivanje, ki jih poznajo, tako v sedanjosti kot v preteklosti. Papež Frančišek je pospešil postopke ter vse škofije po svetu zavezal, da  v roku enega leta vzpostavijo za širšo javnost dostopen sistem reševanja zlorab.

V predpisih Cerkve pa je od sedaj naprej tudi moralna obveza, da sodeluje s civilnimi oblastmi.

Odgovorni za Vatikanske medije, Andrea Tornielii pravi, da se lahko prijave, pričevanja in dokumenti o primerih zlorab, ki so shranjeni v arhivih vatikanskih uradov, kot tudi shranjeni v arhivih škofij in so bili do sedaj pod papeško tajnostjo, lahko izročijo sodnim preiskovalcem in raziskovalcem dežel, ki po njih povprašujejo. To je znamenje odprtosti, pripravljenosti, prosojnosti in sodelovanja s civilnimi oblastmi.

V primeru vatikanskih uradov, bo prošnja morala iti preko mednarodnih stikov, povsem normalnih na področju odnosov med državami. Povsem drugačen postopek pa bo v primeru dokumentov, ki se hranijo po škofijah. Tu bo prošnja naslovljena neposredno na škofa.

Papežev odlok se v ničemer ne dotika zakramenta, ali spovedne skrivnosti. Ta še naprej ostaja nedotaknjena. Prav tako velja, da širša javnost nima dostopa do dokumentov. Je pa vsa dokumentacija od sedaj naprej na voljo civilnim oblastem z namenom raziskovanja primerov postopkov znotraj Cerkve.

Po vsem, kar sem doživel, sklepam, da gre za resnično in pozitivno spremembo. Za moralno zmago žrtev spolnih zlorab v Katoliški Cerkvi.

Janez C.

Dokument v PDF formatu.

Poziv k odstopu

Po vsem, kar smo slišali, upravičeno sklepamo, da bi za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem (vseh starosti) bilo v veliko zadoščenje, da se – glede na smernice, določene s strani vrhovne avtoritete Cerkve – zaprosi za spregled zastaranja rokov ter za ponovno vzpostavitev postopkov.

Pozorno spremljamo statistiko glede spolnih zlorab v Katoliški Cerkvi in ugotavljamo, da se v deželah, kjer je bila ustanovljena neodvisna preiskovalna komisija (npr. Francija) ali vzpostavljen zunanji nadzor (ZDA, Kanada, Avstralija) beleži opazno višje število žrtev.

Glede ostalih dežel (Čile, Poljska, Nemčija, Španija) začudeni opažamo, da v primerjavi z njimi, Slovenija presega povprečje. To kaže, da nismo izjema.

Podpiramo poseg od zunaj, ali zunanjo intervencijo, s strani Vatikana (Svetega Sedeža, Kongregacije za nauk vere).

Primera: duhovnika Marjana Zupanca in duhovnika, lazarista Jožeta Planinška, razkrivata načrtno prikrivanje in izmikanje odgovornosti predstojnikov. V imenu članov CI Dovolj je pozivam nadškofa v Ljubljani, msgr. Stanislava Zoreta, ter vrhovnega predstojnika Misijonske družbe Lazaristov, Tomaža Mavriča, da odstopita, ker ne izpolnjujeta načel in predpisov, ki na področju razkrivanja spolnih zlorab veljajo v Katoliški Cerkvi.

Prav tako pozivamo Slovensko škofovsko konferenco, da zaradi nesposobnosti in nedelavnosti, razreši Ekspertno komisijo za reševanje spolnih zlorab; ter po zgledu dobrih praks (že omenjena v Franciji) poskrbi za ustanovitev neodvisne komisije, ki bo sposobna hitrega, učinkovitega in doslednega razreševanja problematike spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem.

Dokument v PDF formatu.