Neprimerno postopanje člana Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK dr. Andreja Nagliča v primeru Preddvor

Civilna iniciativa (CI) Dovolj.je je do zdaj prejela 38 prijav zoper 22 duhovnikov. Delo z žrtvami jemljemo odgovorno in resno. Vsaka žrtev namreč potrebuje individualno in njej prilagojeno podporo: terapevtsko, pravno, osebno… Nudimo jim tudi možnost, da se na nas obrnejo v kakršni koli stiski, ko doživljajo pritiske bodisi storilcev bodisi njihovih zagovornikov.

Neprimerno postopanje člana Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK dr. Andreja Nagliča v primeru Preddvor

Spremljali smo neprimerno in nedopustno ravnanje ljubljanske nadškofije in predstavnika Ekspertne skupine (ES) za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) dr. Andreja Nagliča v primeru Preddvor.

Žrtve in strokovna javnost so zgroženi nad ravnanjem dr. Andreja Nagliča, zato pozivamo predsednika SŠK, nadškofa msgr. Stanislava Zoreta, da ga nemudoma razreši, prav tako pa tudi razpusti ekspertno skupino, ker je izgubila vso verodostojnost. Nobena od žrtev, ki so dale prijavo na CI Dovolj.je, ne želi sodelovati s to skupino, saj ne verjamejo v učinkovitost in pošteno obravnavanje primerov ter zaščito žrtev spolnih zlorab s strani duhovnika, redovnika ali drugega pastoralnega delavca.

Nesprejemljivo in nedopustno ravnanje pri poročanju v primeru Preddvor:

 • Dr. Andrej Naglič ne bi smel komentirati in potrjevati imena duhovnika ter župnije.
 • Dr. Andrej Naglič bi se moral v tem primeru iz postopka izločiti, ker je javno priznal, da je z ovadenim duhovnikom prijatelj in ga dobro pozna. (“Natančno vem, kako deluje v pastorali kot duhovnik, kako nagovarja mlade, ne nazadnje je bil med njimi ves čas tudi tako priljubljen.”)
 • Dr. Andrej Naglič ne bi smel komentirati čustvenega stanja ter vrste zlorabe ovadenega duhovnika in te minimalizirati. Iz njegovih izjav je moč razbrati, da niti ne ve, kaj je zloraba, katere vrste zlorab (nasilja) obstajajo in ne razume dinamike spolnih zlorab. (“Sicer pa veste, kako to gre in katere stvari niso primerne za duhovnika, nekatere prav tako še zdaleč niso kazniva dejanja, a če postanejo preveč osebne, lahko kaj hitro vzbudijo neprimerne reakcije.”)
 • Zanikamo izjave dr. Andreja Nagliča, da zdaj SŠK in Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab delujeta hitro in učinkovito. Ekspertna skupina (dr. Andrej Naglič) je z omenjenim primerom seznanjena že od junija 2018. Starši so že od leta 2018 opozarjali škofa, naj ukrepa, vendar bistvenih premikov ni bilo (razen razgovori duhovnika z nadškofom in ustreznim strokovnjakom). Starši so se obrnili na CI Dovolj.je in vložena je bila kazenska ovadba ter zahteva po sprožitvi cerkvenih postopkov. Opažamo, da se brez resnega pritiska in odločnih zahtev ne zgodi nič. 

Vodstvo ljubljanske nadškofije se je namreč odzvalo šele takrat, ko je o tem primeru prejelo dopis Kongregacije za nauk vere; pred tem je vse stalo na mrtvi točki, kljub temu da so se na nadškofa Zoreta obrnili starši iz Preddvora ter člani CI Dovolj.je. Obžalujemo, da je vodstvo nadškofije umik duhovnika neprimerno izvedlo.

Ob tem naj omenimo še nezanemarljivo podrobnost, da je v tej isti župniji med letoma 1984 in 1992 deloval tudi g. Marjan Zupanc, duhovnik, o katerem je spregovorila žrtev na drugi tiskovni konferenci CI Dovolj.je. Obžalujemo, da je ta ista župnija danes ponovno tarča zlorab.

CI Dovolj.je se je skupaj z žrtvijo spolne zlorabe srečala z nadškofom Alojzijem Cviklom. Škof je prisluhnil z vso resnostjo.

V četrtek, 4. julija 2019, smo predstavniki CI Dovolj.je skupaj z žrtvijo obiskali nadškofa Alojzija Cvikla v Mariboru, kjer mu je žrtev sama predstavila zlorabo ter omogočila vpogled v dokumentacijo kazenske ovadbe, ki smo jo vložili v žrtvinem imenu. V CI Dovolj.je si želimo, da primer do zaključka civilnih in cerkvenih postopkov ostane zaprt za javnost, kar je v interesu žrtve in bi moralo biti tudi v interesu storilca.

CI Dovolj.je se je skupaj z žrtvami srečala z nadškofom Stanislavom Zoretom, ki je prisluhnil prvim žrtvam.

V ponedeljek, 8. julija 2019, smo predstavniki CI Dovolj.je skupaj z žrtvami obiskali nadškofa Stanislava Zoreta v Ljubljani, kjer so mu žrtve osebno predstavile svoje zlorabe ter izrazile tako razočaranja kot pričakovanja, ki jih imajo do Katoliške cerkve oz. škofa osebno.

Odziv na tiskovno sporočilo SŠK in odgovor na demanti nadškofa Antona Stresa

“Mi smo pa vedno odprti, da pomagamo žrtvam in njihovim storilcem”

(dr. Andrej Naglič, član Ekspertne skupine, izjava v Dnevniku TV Slovenija, 20. 5. 2019)

V odziv na tiskovno sporočilo Slovenske škofovske konference (SŠK) :”Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK je odprta za pogovore na temo zaščite otrok” (vir: https://katoliska-cerkev.si/ekspertna-skupina-za-resevanje-primerov-spolnih-zlorab-pri-ssk-je-odprta-za-pogovore-na-temo-zascite-otrok) bi radi pojasnili, čemu smo se dne 20. maja 2019 na 2. tiskovni konferenci obrnili neposredno na škofe in redovne predstojnike, ter zakaj je v določenih primerih dobrodošlo, da žrtve objavijo polna imena storilcev.

Ekspertna skupina je bila doslej popolnoma neučinkovita tako pri pomoči žrtvam, kot tudi pri sankcioniranju storilcev. Poleg tega je pomembno opozoriti, da je ekspertna skupina le posvetovalni organ SŠK in nima nikakršnih pristojnosti odločanja o posameznih primerih. Tudi svojo svetovalno vlogo je doslej kljub “ekspertnosti” v nazivu opravljala slabo. Zato je po našem mnenju iluzorno pričakovati, da bo skupina (v isti sestavi) kar naenkrat začela delati povsem drugače kot doslej (t.j. v smeri zaščite žrtev in iskanja resnice).

Škofje in redovni predstojniki se sedaj sklicujejo nanjo, češ da je ona pristojna za področje spolnih zlorab in da bo rešila vse težave na tem področju, kar je zavajajoče, predvsem pa izmikanje odgovornosti, ki jo imajo izključno škofje in redovni predstojniki.

Izjava dr. Andreja Nagliča, člana Ekspertne skupine v Dnevniku na TV Slovenija dne 20. 5. 2019 je zastrašujoča in zaskrbljujoča: “Mi smo pa vedno odprti, da pomagamo žrtvam in njihovim storilcem.”
Papež Frančišek je v zadnjih letih glede teme spolnih zlorab zelo jasen: “Cerkev je predolgo ignorirala žrtve.” (Pismo Božjemu ljudstvu, 20. 8. 2018); “/…/ nikoli ne bom pomilostil pedofilov /…/” (nagovor članom papeške komisije za zaščito mladoletnih, 21. 9. 2017);  “/…/ zahtevati dokaze od žrtev v takih primerih ni dostojanstveno /…/” (po tej izjavi kardinala Sean O’Malleya se papež opraviči žrtvam zlorab v Čilu, 20. 1. 2018).
Tudi v strokah, ki pomagajo ljudem v stiskah (socialnem delu, psihoterapiji…), velja načelo, da se žrtvi najprej verjame. V socialnem delu tej paradigmi rečemo “da nimamo pravice, da ne verjamemo”. V osnovi torej velja načelo “biti na strani žrtev”.

Če pride do suma spolnega nasilja, je za to že sedaj pristojen in odgovoren vsak škof ali redovni predstojnik. Odgovoren je za vsak POSAMEZEN PRIMER. Novi dokument papeža Frančiška Vi ste luč sveta pa to odgovornost še bolj poudari.
Škofovska konferenca tukaj nima nobenih pristojnosti (razen tega, da lahko sprejema priporočila in smernice). Vsak škof je tisti, ki je prvi sodnik v škofiji in mora opraviti preiskavo (lahko s pomočjo pomočnikov).
V Smernicah za ravnanje v primeru spolnih zlorab v 10. točki zelo jasno piše: »Morebitni posvetovalni organi za nadzor in razločevanje v posameznih primerih ne SMEJO NADOMESTITI ORDINARIJEVEGA RAZLOČEVANJA IN NJEGOVE VODSTVENE SLUŽBE/OBLASTI«

Naše stališče je:

 1. Ekspertna skupina je posvetovalni in ne izvršni organ, saj odgovornost za primere suma spolnih zlorab nosijo škofje (oz. redovni predstojniki),
 2. Ekspertne skupine ne vodi iskren namen, da bi udejanjili ničelno toleranco do spolnih zlorab (pomoč žrtvam in preprečitev ponovnih zlorab storilcem). Zato to ekspertno skupino vidimo zgolj kot še enega od poskusov, s katerimi se škofje in redovni predstojniki želijo razbremeniti svoje odgovornosti ukrepanja (se “skriti” za ekspertno skupino). Opažamo, da preteklih primerov zlorab sploh ne želijo resno reševati. Za reševanje teh primerov niso potrebna nobena posebna forenzična znanja, ampak predvsem želja po iskanju resnice. Vsekakor pozdravljamo resno obravnavo prihodnjih primerov, pričakujemo pa tudi resno obravnavo že obstoječih, s katerimi so škofje že seznanjeni, ali pa bodo z njimi seznanjeni s strani Iniciative – v kolikor ji bodo škofje pripravljeni prisluhniti. To velja tudi za primere (a) ki so po civilnih predpisih že zastarani, (b) primere, ko žrtev ne bo želela vložiti civilne prijave, pa tudi (c) primere, ki so že bili obravnavani v cerkvenih postopkih, pa žrtve v teh postopkih niso imele nobenih pravic in obstajajo resni razlogi za dvom v pošteno vodenje postopkov.
 3. Ekspertna skupina služi le še sama sebi in je izgubila vsakršno zaupanje tako žrtev, kot tudi strokovne in laične javnosti. Na to kaže že zgolj primerjava števila prijav, ki jih je ekspertna skupina prejela v vseh letih delovanja, in števila prijav, ki jih je prejela Iniciativa v 3 mesecih dela. Zato v nadaljnjem obstoju skupine ne vidimo nobenega resnega smisla. Po zgledu tujih držav bi bila namesto nje smiselna kvečjemu ustanovitev resnično neodvisne preiskovalne komisije, ki bi nepristransko, s pomočjo strokovnjakov – laikov, raziskala to področje.
 4. Opustitve dolžnega ravnanja: Želimo odpreti tudi vprašanje odgovornosti škofov zaradi opustitev dolžnega ravnanja. Zaradi občutljivosti tega vprašanja pa menimo, da pri tem ne bo šlo brez neodvisne zunanje intervencije.

Čemu žrtve lahko oz. je celo dobrodošlo, da povedo polna imena storilcev?

Civilna iniciativa Dovolj.je ni povedala imen storilcev. To so storile žrtve. Z našimi izsledki želimo tekoče seznanjati tudi škofe in redovne predstojnike, da bi lahko ti hitro in učinkovito ukrepali za zaščito žrtev in preprečitev nadaljnjih zlorab.

Žal se škofje z nami ne želijo srečati, sami pa proti storilcem ne ukrepajo ustrezno, zato se ti nemoteno gibajo dalje. V takšni situaciji je edina logična pot, da žrtve same spregovorijo in s tem javnost opozorijo na storilce, ki so jih zlorabljali. Iz konteksta izjav žrtev je jasno razvidno, da je njihova želja predvsem preprečiti storilcem nove zlorabe, hkrati pa opogumiti še druge žrtve teh storilcev, da bi spregovorile. Po zadnji tiskovni konferenci smo tako prejeli že sedem novih prijav – večino zoper dva duhovnika, ki sta bila v ponedeljek prvič razkrita.

Žrtve so se odločile, da je dovolj, da hočejo spregovoriti in to konkretno. Zadnji dokument “Vi ste luč sveta” govori o tem, da se “pozornost namenja žrtvam, ki so bile v preteklosti prisiljene molčati. Ti univerzalni predpisi torej predvidevajo, da jim ne more biti naložena nobena obveznost molka v zvezi z vsebino poročanja.” Žrtve zato ne bodo več molčale.

Papež Frančišek je v sklepnem govoru na srečanju za zaščito mladoletnih jasno povedal, da “je prišel čas za izkoreninjenje te brutalnosti s telesa našega človeštva”.

Terapevtska stroka tudi jasno pove, da ima “povprečen” storilec več žrtev. Zato menimo, da je prav, da se žrtve na konkreten način spodbuja k prijavi teh gnusnih dejanj, čeprav so že zastarana.

Odgovor na demanti nadškofa Antona Stresa na izjave v oddaji Odmevi 22. maja 2019.

Demanti je bil objavljen dne 24. maja 2019. Vir: https://katoliska-cerkev.si/demanti-nadskofa-antona-stresa-na-izjave-mateja-krizanica-v-oddaji-odmevi-22-maja-2019

V oddaji smo navedli v nebo vpijoč stavek iz dopisa nadškofa Antona Stresa: “Najmanj, kar Vam duhovnik M. Z. dolguje, je opravičilo in odškodnina za stroške, ki jih imate zaradi zdravljenja.“ (Št. T-AS-KK 1, 16 julija 2010). V navedenem dopisu št. T-AS-KK 2 z dne 11. avgusta 2010 pa je navedeno, da se bo storilec M.Z. preselil v dom ostarelih duhovnikov v Ljubljani. Nato pa nadškof Stres nadaljuje: “Upam tudi, da bodo ti ukrepi vsaj delno popravili krivico, ki Vam je bila storjena, in boste prejeli potrebno zadoščenje.”

Po našem mnenju je iz tega razvidno, da nadškof Anton Stres ne razume, kaj je spolna zloraba in kakšne brutalne posledice pušča za seboj.

V demantiju je omenjeno da je Okrožno sodišče v Ljubljani zoper M. Z. izdalo pravnomočno obsodbo. Do te obsodbe je prišlo nekaj let pred obravnavo dogodkov omenjene žrtve iz leta 2010. Skrajno ponižujoče in strokovno nesprejemljivo je, da se kljub predhodni pravnomočni kazenski obsodilni sodbi zoper istega duhovnika, v novem primeru zlorabe predlaga zgolj naslednje kazni: opravičilo, povračilo stroškov zdravljenja (žrtev navaja le povrnitev 240 EUR stroškov), prepoved maševanja v javnosti in spovedovanja za dobo enega leta ter molitev psalma 51 za dobo enega leta.

Do opravičila žrtvi s strani M.Z. ni nikdar prišlo. Prav tako žrtev ni bila nikdar obveščena, ali kdo nadzira izpolnitev (minimalnih in smešnih) naloženih kazni. Ne smemo namreč pozabiti dejstva, da gre za duhovnika, ki je imel več mladoletnih žrtev, torej bi zanj lahko rekli, da je “serijski pedofil”.

Še nekaj konkretnih podatkov o žrtvah duhovnika M.Z., ki so vse bile majhne deklice:

 1. Iniciativa Dovolj.je je doslej zoper M.Z. podala dve kazenski ovadbi (v času spolne zlorabe je bila ena žrtev stara 8 let, druga pa 12 let);
 2. Po tiskovni konferenci dne 20. 5. 2019 smo prejeli novo prijavo žrtve iz Preddvora (v času zlorabe je bila žrtev stara 7 let); ter dve prijavi iz Hotedršice (ena žrtev je bila stara 8 let, druga prav tako zelo mlada deklica).

Lahko le sklenemo, da so take naložene kazni sramotne, žaljive, ponižujoče ter nesorazmerne glede na dejstvo, da je bilo vodstvu Cerkve znano, da je imel M.Z. več žrtev. Zaradi takšnega načina ukrepanja škofov so žrtve besne in izredno razočarane.

Ob koncu želimo izraziti pričakovanje, da Cerkev na Slovenskem po zgledu iz tujine, tako v primeru duhovnika M.Z., kot tudi v primerih drugih duhovnikov, ki so zlorabljali, v župnijah, kjer so ti delovali, javno pozove vse potencialne žrtve, da podajo svoje prijave. Vodstvo Cerkve naj vsem tem žrtvam najprej prisluhne, nato jim izreče iskreno opravičilo in vsaj delno povrne škodo, ki so jim jo ti duhovniki prizadejali.

Civilna iniciativa Dovolj.je,   Ljubljana 24. maja 2019

Duhovno srečanje za žrtve spolnih zlorab

Iniciativa Dovolj je vabi na prvo duhovno srečanje (molitev za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem), ki bo

v nedeljo, 24. marca 2019, ob 15.uri,

v Ksaverjevi dvorani svetišča svetega Jožefa na Poljanah, Ljubljana.
Program: križev pot in ogled filma – spremlja nas zavetnik, sveti Oscar Arnulfo Romero y Galdamer (umorjen pri oltarju, 24. marca 1980).

Izjava za javnost o delovanju Iniciative Dovolj je

Minula dva tedna sta bila za našo iniciativo zelo delovna, saj je bil odziv žrtev spolnih zlorab izredno velik. Na tem mestu se zahvaljujemo tako medijem kot javnosti za izkazano pripravljenost, da se skupaj kot družba soočimo s to problematiko. Veliko priznanje gre žrtvam spolnih zlorab, ki so že zbrale pogum in podale prijavo ter stopile v stik z Iniciativo Dovolj je.

Cilj Iniciative Dovolj je je prisluhniti žrtvam spolnih zlorab, jim stati ob strani, se v odnosu do spolnih zlorab držati “ničelne tolerance ” in pomagati Cerkvi na Slovenskem, da se ta gnusoba počisti. Iniciativa Dovolj je se ne ukvarja le z mladoletnimi žrtvami spolnih zlorab s strani predstavnikov Cerkve, ampak tudi odraslimi, ko je šlo za zlorabo moči, položaja… Spolna zloraba je namreč vsako neverbalno, verbalno ali fizično dejanje, s katerim se z namenom spolne potešitve krši dostojanstvo in prekorači meje druge osebe katere koli starosti ali spola.

Za 5 žrtev pripravljamo dokumentacijo za prijavo

Naše ugotovitve, da je zlorab več kot le 1 ali 2 na leto, kot pravi uradna statistika Cerkve na Slovenskem, so se izkazale za točne. V prvih petih dneh smo prejeli 5 prijav žrtev, do danes pa 8. Od tega je bila samo ena prijava anonimna in samo v tem primeru žrtev še ni vzpostavila osebnega stika z nami. Prav tako samo v enem primeru žrtev ne želi sprožiti civilnih in kazenskih postopkov. Vsi ostali to želijo, saj pričakujejo, da bodo storilcem onemogočene nadaljnje zlorabe.

Na tem mestu želimo opogumiti vse žrtve, ki še oklevajo, naj se oglasijo in podajo prijavo na elektronski naslov prijava@dovolj.je. S 5 žrtvami smo v tem času opravili enega ali več razgovorov in zbrali vso potrebno dokumentacijo za prijave. Z eno žrtvijo pa se v tem trenutku še dogovarjamo za pogovor.

Med prijavami so tudi takšne, ki so že bile v cerkvenih postopkih. Vendar pa so bile v teh primerih po več let trajajočih postopkih pogosto razočarane, saj so dobile občutek, da je cerkveni postopek namenjen predvsem zaščiti storilca, ne pa žrtve. Zato bomo v soglasju z žrtvami organom pregona predlagali tudi začetek kazenskih postopkov pred državnimi sodišči.

Predstojnik ene od redovne skupnosti je zavrnil sestanek z nami, na katerem smo mu nameravali predstaviti prijave, ki smo jih dobili zoper enega od članov te skupnosti. Bomo pa v kratkem zaradi prijav, ki smo jih dobili zoper klerike iz njegove škofije, obiskali enega od slovenskih škofov.

Na Iniciativo Dovolj je smo prav tako prejeli dopis Generalne policijske uprave, ki se želi z nami sestati zaradi naznanitve sumov kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. V prihodnjih tednih se bomo z njimi tudi sestali.

Delo Iniciative Dovolj je torej poteka dobro, čeprav se je izkazalo, da je primerov spolnih zlorab celo več, kot smo sprva predvidevali. Javnost vabimo, da sproti spremlja naše delo preko spletne strani www.dovolj.je. Vse žrtve pa še enkrat spodbujamo, da stopite v stik z nami preko elektronskega naslova prijava@dovolj.je.

Ljubljana 7. marec 2019

Odgovor na izjavo Misijonske družbe lazaristov

Janez Cerar, duhovnik, član Misijonske družbe Lazaristov, odgovarjam na Izjavo, ki jo je včeraj v imenu slovenske province Misijonske družbe Lazaristov podal gospod Franc Rataj, objavil pa Tiskovni urad Slovenske škofovske konference.

 1. Podpisani sem član Misijonske družbe Lazaristov. Pridružil sem se ji 27. septembra 1990, uradno vstopil vanjo 26. septembra 1992 (ob začetku notranjega semenišča, v kraju rojstva ustanovitelja, Berceau blizu Daxa, Francija); ter izrekel zaobljube 2. junija 1996 v Funzi pri Bogoti (Kolumbija). Večkrat sem želel predstojnikom predstaviti izkušnje in poglede, ki so me leta 2013 pripeljali do odločitve, da se umaknem iz skupnosti. To se je zgodilo šele 6. in 9. februarja 2017 v prostorih Nadškofije Ljubljana. Svojo življenjsko zgodbo sem predstavil škofu in generalnemu vikarju msgr. dr. Franciju Šuštarju in predstojniku (vizitatorju) gospodu Pavletu Novaku.
 2. V Zapriseženi izjavi, ki jo je Damian Črnak 31. marca 2017 poslal Prefektu Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja kardinalu João Braz de Avizu, sta opisana tako dogodek zlorabe kot tudi srečanje, na katerem je sicer prišlo do spravnega dejanja, a je Damian vztrajal, da so v postopku nepravilnosti, ki jih je potrebno razrešiti. Ker ni prejel odgovora, se je končno obrnil na prej omenjeno Kongregacijo, ki je 12. januarja 2016 preko podtajnika poslala odgovor, da se zbirajo nove informacije o zadevi. 15. maja 2016 je tajnik Kongregacije, nadškof Carballo sporočil, da je vrhovnemu predstojniku Misijonske družbe svetoval, katere ukrepe naj prevzame. Damian se je 7. oktobra 2016 znova obrnil na Kardinala Prefekta, saj je od novega vrhovnega predstojnika Lazaristov gospoda Tomaža Mavriča prejel odgovor (28. avgusta 2016): »da smo s strani Misijonske družbe in Kongregacije naredili vse, kar je mogoče, da bi se primer rešil najboljše«. Po dolgem premoru je Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja Damianu 1. marca 2017 poslala pismo, v katerem je bila prošnja, naj pošlje zapriseženo izjavo, kjer prvikrat omenja tudi moje ime. To izjavo je poslal 31. marca 2017.
 3. Nekdanji predstojnik slovenske province Misijonske družbe Lazaristov gospod Pavle Novak je v pismu Damianu Črnaku, z dne 11. julija 2014 zapisal, navajam: »V upravnem postopku sta bila ugotovljena primera, ko se je g. _____ do Vas neprimerno vedel.«
 4. Dne 2. avgusta 2017 sem na sedežu slovenske province Misijonske družbe Lazaristov v Ljubljani pred dvema pričama prebral zapriseženo izjavo (vsi trije smo Izjavo podpisali). V Izjavi sem predstojnika slovenske province vprašal o zagotovilu, da bo zadevo tokrat vzel kot pomembno in bil pripravljen poslušati, slišati in narediti spremembe; z namenom, da – skupaj z vrhovnim predstojnikom:
  1. podpre resnico;
  2. zaščiti v konkretnih dejanjih ranjeno osebo, v tem primeru odraslo ranljivo osebo (prim. Frančišek, motu proprio Come una Madre amorevole, čl. 1, par. 3;
  3. ter se opredeli do neprimernih dejanj člana naše Družbe: to je žaljivega in zlorabljajočega odnosa do tretje osebe – tudi člana/ov naše Družbe.
 5. Včeraj sem v telefonskem pogovoru gospoda Franca Rataja obvestil, da pripravljam odgovor na Izjavo in od njega prejel soglasje.

Janez Cerar CM

26. februarja 2019

Izjava Misijonske družbe lazaristov o tiskovni konferenci civilne iniciative Dovolj.je z dne 19. februarja 2019