Kako razmišljajo kleriški spolni plenilci?

Fiona Gardner je februarja 2021 izdala knjigo z naslovom Spolnost, moč, nadzor: Odziv na zlorabe v institucijah Cerkve.

Narcisizem je v mišljenju kleriških plenilcev zelo pomemben, pri čemer narcisizem razumemo v kliničnem smislu in ne zgolj kot nečimrnost. Narcis globoko zakoplje občutke in spomine ob katerih se sramuje, in s katerimi se ne more soočiti. Nekateri od njih lahko izvirajo iz otroštva, nekateri iz kasnejših epizod in dejanj. Za obrambo pred grozljivimi občutki si oblikuje svoj novi lažni jaz. Bolj kot je ta umetni jaz veličasten in presegajoč, bolj ga je treba nenehno napihovati. Odličen način za to je pridružitev instituciji, ki ti podeli dostojanstvo. Obleka, nazivi, časti in obravnava posvečenih kot svetih zelo dobro napihnejo novi lažni jaz. Ko to ni več dovolj, sledi naslednji korak – nadzor, poniževanje in na koncu zloraba drugih ljudi. Manjše kot jih naredite, večji se počutite.

Več na:
https://www.conservativewoman.co.uk/inside-the-minds-of-church-sex-abusers/

 

Raziskovalci razkrivajo vzorce spolnih zlorab v verskih okoljih

Sociološka raziskava razkriva, kako storilci v religioznih okoljih zlorabijo zaupanje, vero in avtoriteto, da oblikujejo (pripravijo) bodoče žrtve na zlorabe in jih aktivirajo za skrivanje le-teh.


V nekaterih primerih je bila celotna družba oblikovana (pripravljena) za sodelovanje v zlorabah. Izpostavlja Irsko, kjer je “celotna država demonstrirala ‘kulturo nejevere’ do trditev o zlorabah” po množičnih razkritjih zlorab v devetdesetih letih: “Posamezniki v družbi imajo lahko večjo zvestobo instituciji kot zlorabljeni žrtvi.”

Več na:
https://www.ualberta.ca/folio/2020/08/researchers-reveal-patterns-of-sexual-abuse-in-religious-settings.html