Prva tiskovna konferenca – Igor Vovk

Prva tiskovna konferenca – Igor Vovk

Spoštovani,

na tiskovni konferenci bomo spregovorili člani iniciative:

 • Igor Vovk, sicer direktor Zavoda Iskreni
 • Janez Cerar, lazarist, ki je trenutno župnik v župniji Nova in Stara Oselica
 • Tomaž Pisk, sicer odvetnik v lastni odvetniški pisarni.

Prisotna pa sta tudi duhovnika, ki želita dati osebno podporo iniciativi in prav tako nista v imenu redov, katerim pripadata:

 • p. Jože Roblek, jezuit
 • p. Tomaž Pinter, frančiškan

Uvod

Danes se je oblikovala Civilna iniciativa za boj proti spolnim zlorabam v Cerkvi na Slovenskem – krajše ime: Civilna iniciativa Dovolj.je.

Spodbujeni z odločnimi besedami papeža Frančiška in na podlagi poznavanja konkretnih primerov in njihovih razsežnosti želimo k očiščevanju te rak rane katoliške Cerkve dati svoj prispevek. 

Pridružili so se nam različni strokovnjaki iz različnih področij. Ostajamo odprti za vse, ki nam bodo pri našem poslanstvu v pomoč. Iz pripovedovanj žrtev se zavedamo tudi, da so mnogi storilci spolnih zlorab zelo vplivni. Prav zato je tako pomembna močna civilna pobuda.

Kaj je naš namen?

Predvsem se z žrtvami želimo najprej SREČATI in JIH POSLUŠATI/SLIŠATI. Takoj zatem pa jim želimo pomagati in jih okrepiti.

Cilji Civilne iniciative DOVOLJ.je so:

 • Zavzemamo se za popolno zaščito žrtev;
 • Odpiramo prostor za varno izpoved žrtvam in prijavo spolnih zlorab s strani predstavnikov Cerkve (Od danes dalje lahko stopite z nami v stik preko spletne strani dovolj.je)
 • Nudimo celostno strokovno in pravno podporo žrtvam;
 • Od škofov in predstojnikov zahtevamo sprožitev vseh cerkvenih in civilnih postopkov zoper osumljene storilce spolnih zlorab;
 • Želimo sprožiti notranje očiščenje in priznanje vseh spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem;
 • Kjer bo potrebno, bomo kot Civilna iniciativa DOVOLJ.je izpeljali prijavo primerov (na civilnem in kazenskem področju ter tudi na cerkvenem).

Zakaj Civilna iniciativa Dovolj.je?

DOVOLJ je šepetanja in opravljanja med duhovniki o spolnih zlorabah – mnogi duhovniki in pastoralni delavci veliko vedo – premalo pa se konkretno ukrene, da bi se zlorabe prenehale.

Decembra je papež Frančišek v govoru kuriji dejal: “Vsem, ki zlorabljajo mladoletne, hočem reči: spreobrnite se in izročite se človeški roki pravice ter se pripravite na božjo roko pravice tako, da se spomnite na Kristusove besede: »Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja. Gorje svetu zaradi pohujšanj! Pohujšanja sicer morajo priti, toda gorje človeku, po katerem pride pohujšanje!« (Mt 18,6-7).”

Osebno so se me izjemno dotaknila pričevanja žrtev spolnih zlorab. Zelo težko je že samo poslušati izpovedi žrtev, še toliko težje je slišati, da jih odgovorni niso vzeli resno.

Mnogim storilcem se pravzaprav ni nič zgodilo, ukrepanje (če je bilo) je bilo preblago. Tega v prihodnje ne moremo več tolerirati. Ni pomembno, kako visok cerkveni dostojanstvenik je bil v ta dejanja vključen.

Zaradi neukrepanja se mnogi storilci še vedno gibajo v okoljih, kjer lahko pride do ponovne spolne zlorabe. Mnogi starši imamo dovolj strahu, da bo kdo od naših otrok spolno zlorabljen in za celo življenje travmatično zaznamovan. In to samo zato, ker odgovorni ne ukrepajo hitro in odločno.

Skupaj moramo zaščititi žrtve preteklih spolnih zlorab in preprečiti nove žrtve!

Skupaj moramo zaščititi veliko večino zelo dobrih duhovnikov.

To pa lahko dosežemo le, če se storilce spolnih zlorab preneha ščititi. Vsi skupaj kot občestvo moramo opolnomočiti žrtve in dobre duhovnike, da povzdignejo svoj glas in rečejo DOVOLJ JE. Čisto vsak izmed nas, ki ve za zlorabo in jo s svojim molkom pomaga prikrivati, je v prekršku oz. grehu.

Udejaniti želimo ničelno toleranco do spolnih zlorab tako nad otroki kot nad podrejenimi, sobrati, sosestrami ter drugimi odraslimi osebami. Pri prijavah (kazenskih postopkov) in ukrepanju na cerkvenem področju nas ne veže zgolj Kazenski zakonik, ampak še več – EVANGELIJ.

Vsi duhovniki, redovniki, redovnice in pastoralni delavci, ki spolno zlorabljajo druge osebe, morajo biti nemudoma umaknjeni, da ne prihajajo več v stik z novimi potencialnimi žrtvami. Predstojniki jim morajo nemudoma poiskati pomoč (doma ali v tujini, kjer že obstajajo program za storilce spolnih zlorab).

DOVOLJ je strahu in mencanja. Čas je za dejanja.


Ob koncu želimo poudariti, da ni vse le na naši Civilni iniciativi Dovolj.je, ampak tudi na vas, novinarjih in medijskih hišah. Lahko uberete lažjo pot in to je senzacionalistično poročanje ali ignoriranje, a vsaj po našem mnenju to ne bo prineslo bistvenih rezultatov.

Lahko pa izberete tudi drugo težjo pot: pričnete z raziskovalnim novinarstvom. V mnogih državah so ravno novinarji opravili glavno vlogo pri razkrivanju in dokumentiranju spolnih zlorab. Bili so bistveni sprožilec kasnejšega očiščenja v Cerkvi dotične države. Decembra 2018 se jim je papež takole zahvalil: “Želim se zahvaliti tistim medijskim delavcem, ki so ostali pošteni in objektivni in ki so skušali razkrinkati te volkove ter dati glas žrtvam.”

Naša 1. tiskovna konferenca je s tem zaključena. Na novinarska vprašanja tokrat ne bomo odgovarjali, ker se želimo v prvi fazi v celoti posvetiti delu: prisluhniti žrtvam spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem. Hkrati pa nas zanima, kaj konkretnega bo naredila Slovenska škofovska konferenca po povratku ljubljanskega nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta iz Rima.

Vsekakor pa ostajamo z vami v kontaktu in vas bomo obveščali o nadaljnih korakih oz. delu naše Civilne iniciative.