Kako razmišljajo kleriški spolni plenilci?

Fiona Gardner je februarja 2021 izdala knjigo z naslovom Spolnost, moč, nadzor: Odziv na zlorabe v institucijah Cerkve.

Narcisizem je v mišljenju kleriških plenilcev zelo pomemben, pri čemer narcisizem razumemo v kliničnem smislu in ne zgolj kot nečimrnost. Narcis globoko zakoplje občutke in spomine ob katerih se sramuje, in s katerimi se ne more soočiti. Nekateri od njih lahko izvirajo iz otroštva, nekateri iz kasnejših epizod in dejanj. Za obrambo pred grozljivimi občutki si oblikuje svoj novi lažni jaz. Bolj kot je ta umetni jaz veličasten in presegajoč, bolj ga je treba nenehno napihovati. Odličen način za to je pridružitev instituciji, ki ti podeli dostojanstvo. Obleka, nazivi, časti in obravnava posvečenih kot svetih zelo dobro napihnejo novi lažni jaz. Ko to ni več dovolj, sledi naslednji korak – nadzor, poniževanje in na koncu zloraba drugih ljudi. Manjše kot jih naredite, večji se počutite.

Več na:
https://www.conservativewoman.co.uk/inside-the-minds-of-church-sex-abusers/

 

Raziskovalci razkrivajo vzorce spolnih zlorab v verskih okoljih

Sociološka raziskava razkriva, kako storilci v religioznih okoljih zlorabijo zaupanje, vero in avtoriteto, da oblikujejo (pripravijo) bodoče žrtve na zlorabe in jih aktivirajo za skrivanje le-teh.


V nekaterih primerih je bila celotna družba oblikovana (pripravljena) za sodelovanje v zlorabah. Izpostavlja Irsko, kjer je “celotna država demonstrirala ‘kulturo nejevere’ do trditev o zlorabah” po množičnih razkritjih zlorab v devetdesetih letih: “Posamezniki v družbi imajo lahko večjo zvestobo instituciji kot zlorabljeni žrtvi.”

Več na:
https://www.ualberta.ca/folio/2020/08/researchers-reveal-patterns-of-sexual-abuse-in-religious-settings.html

Dolga senca kleriških zlorab

Cerkev je bila vedno osrednja točka malteškega življenja in kulture. Prav zaradi pomembnosti in prevlade se je vprašanje kleriških spolnih zlorab začelo pojavljati šele v zadnjih desetletjih.


Dosedanje izkušnje kažejo, da so žrtve spolnih zlorab skrajno zadržane, ko gre za prijave, Cerkev in država pa razvpito počasni pri priznanju in preiskavi. Družba na splošno se izogiba vsaki razpravi o tem problemu. Večini se zdijo grozote spolne zlorabe in njenih posledic preveč boleče, da bi o tem sploh lahko premišljevali. Zato velika večina kleriških spolnih zlorab v malteški družbi ostane zamolčanih.

Moč Cerkve in zvestoba družbe, ki se kaže v zaščitniškem odnosu do Cerkve zavirajo prijave, učinkovite preiskave in kaznovanje storilcev.
Posledice tega zaviranja so pogosto uničujoče za žrtve.


Več na:
https://timesofmalta.com/articles/view/long-shadow-of-clerical-abuse.851582

Izjava Civilne iniciative DOVOLJ.JE ob prazniku svetosti in večnega življenja

Izjava Civilne iniciative DOVOLJ.JE ob prazniku svetosti in večnega življenja

Spomin na drage rajne

Ob prazniku Vseh svetih in dnevu spomina na vse umrle se članice in člani Civilne iniciative Dovolj.je obračamo na vse ljudi blage volje s sporočilom, da življenje zmaguje.
Izražamo hvaležnost vsem, ki podpirate žrtve spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem: s poslušanjem pretresljivih izkušenj, z iskreno besedo podpore in s pogumnim izrazom solidarnosti v prid resnice in pravičnosti.
Zagovarjamo življenje od spočetja do naravne smrti in v tem prečudovitem toku prepoznamo tudi mnoge pasti, ki stalno ogrožajo slehernika, še posebno najranljivejše: otroke in  mladostnike, žrtve mnogoterih zlorab, odrasle ranljive, izkoriščene delavce, ljudi na obrobjih življenja, preizkušene v nasiljih, osamljene in zaničevane.
Odločno odklanjamo kulturo delitev, stigmatizacij in nasilja. Zavračamo duhovno posvetnost, samozadostnost in poistovetenje z določeno politično opcijo.
Spodbujamo k gradnji mostov razumevanja in sožitja, spoštovanja in sprejemanja slehernega življenja.
V Jezusu Kristusu prepoznavamo obličje Njega, ki je pot, resnica in življenje, zato neskončno presega ideološke okvire. Vsem, ki mu sledimo, sporoča, da bomo nekoč sojeni po sposobnosti, da ga prepoznamo v najmanjših. Zaupamo Jezusu v prepričanju, da je naše poslanstvo polno življenja, ki zmaguje.
Predlagamo, da denar, namenjen postavitvi božičnih smrek in okraskom v Vatikanu, v duhu dejanj in besed papeža Frančiška namenimo ljudem na družbenih obrobjih ter vsem, ki jim nesebično služijo, tako pri Svetem Sedežu, kot tudi v Republiki Sloveniji.
Želimo podpreti skupno dobro, da bi v Sloveniji vsi, ki tu prebivamo, živeli kot bratje in sestre.

 

 

 

 

 

 

Poziv k odstopu

Po vsem, kar smo slišali, upravičeno sklepamo, da bi za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem (vseh starosti) bilo v veliko zadoščenje, da se – glede na smernice, določene s strani vrhovne avtoritete Cerkve – zaprosi za spregled zastaranja rokov ter za ponovno vzpostavitev postopkov.

Pozorno spremljamo statistiko glede spolnih zlorab v Katoliški Cerkvi in ugotavljamo, da se v deželah, kjer je bila ustanovljena neodvisna preiskovalna komisija (npr. Francija) ali vzpostavljen zunanji nadzor (ZDA, Kanada, Avstralija) beleži opazno višje število žrtev.

Glede ostalih dežel (Čile, Poljska, Nemčija, Španija) začudeni opažamo, da v primerjavi z njimi, Slovenija presega povprečje. To kaže, da nismo izjema.

Podpiramo poseg od zunaj, ali zunanjo intervencijo, s strani Vatikana (Svetega Sedeža, Kongregacije za nauk vere).

Primera: duhovnika Marjana Zupanca in duhovnika, lazarista Jožeta Planinška, razkrivata načrtno prikrivanje in izmikanje odgovornosti predstojnikov. V imenu članov CI Dovolj je pozivam nadškofa v Ljubljani, msgr. Stanislava Zoreta, ter vrhovnega predstojnika Misijonske družbe Lazaristov, Tomaža Mavriča, da odstopita, ker ne izpolnjujeta načel in predpisov, ki na področju razkrivanja spolnih zlorab veljajo v Katoliški Cerkvi.

Prav tako pozivamo Slovensko škofovsko konferenco, da zaradi nesposobnosti in nedelavnosti, razreši Ekspertno komisijo za reševanje spolnih zlorab; ter po zgledu dobrih praks (že omenjena v Franciji) poskrbi za ustanovitev neodvisne komisije, ki bo sposobna hitrega, učinkovitega in doslednega razreševanja problematike spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem.

Dokument v PDF formatu.